Viemäriverkosto

Kaupunki omistaa jätevedenkeräilyverkoston pumppaamoineen ja vastaa jäteveden keräilyn kuluttajilta sekä johtaa jäteveden puhdistettavaksi Vesikolmio Oy:n puhdistamoille Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla.

Kaupunki panostaa voimakkaasti viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentämiseen korjaamalla vuotavat linjaosuudet. Viemärilaitoksen on pyrittävä toimimaan niin, että mahdolliset toimintahäiriöt eivät saa vaikuttaa asiakkaan elämään eivätkä puhdistetun veden laatuun.

Palaute viemäriverkostoon liittyvissä ongelmissa Anna palautetta -linkin kautta.

Viemärilaitoksen toiminta-alueet

Viemärilaitoksen toiminta-alueet WebGis-karttapalvelussa. Avautuvassa valikossa toiminta-alueet näkyvät värjättynä tasona.

Jätevedenpuhdistamot

Vesikolmio Oy omistaa Kalajoen, Raution ja Himangan jätevedenpuhdistamot ja vastaa jäteveden käsittelystä sekä puhdistamoiden toiminnasta.

Veden jakelu

Vesikolmio Oy vastaa myös puhtaan veden hankinnasta. Veden jakelusta kuluttajille vastaa Osuuskunta Valkeavesi.