Asuminen ja ympäristö

Puun kaadot

Kalajoella alle 10 puun kaadoista asemakaava-alueella päättää kunnossapitotyönjohtaja. Maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta.

Palvelu

Puun kaadot

Kalajoella alle 10 puun kaadoista asemakaava-alueella päättää kunnossapitotyönjohtaja. Kun suunnittelet puun tai puiden kaatamista tontillasi, selvitä siis ensin sijaitseeko kiinteistösi asemakaava -alueella. Puiden kaatamisesta tehdään ilmoitus kunnossapitotyönjohtajalle erillisellä, sähköisesti täytettävällä Puunkaatoilmoitus -lomakkeella hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä.

Asioi tästä

Toimintaohje

  1. Merkitse nauhalla kiinteistölläsi olevat kaadettavat puut.

  2. Hae hyväksyntä kunnossapitotyönjohtajalta yksittäisten puiden kaatamiseksi asemakaava-alueella sähköisesti täytettävällä puunkaatoilmoitus -lomakkeella. Jää odottamaan yhteydenottoa.

  3. Kunnossapitotyönjohtaja arvioi hakemuksesi perusteella esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
  • Puut eivät saa olla maisemallisesti merkittäviä tai alueella harvinaisia, jolloin niiden häviäminen köyhdyttää ja muuttaa ympäristöä oleellisesti.
  1. Kunnossapitotyönjohtaja lähettää sinulle sähköpostitse vahvistuksen/luvan puiden kaatamiselle. Mikäli kohdassa 3. mainituista kriteereistä jokin ei täyty, pyytää hän sinua toimittamaan maisematyöluvan lupapisteen kautta, jolloin puiden kaatamisesta päättää rakennustarkastaja.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Puunkaatoilmoituksiin annettavat päätökset ovat ilmaisia. Maisematyöluvasta peritään maksu rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

Käsittelyaika

Puunkaatoilmoituksiin vastataan 14 arkipäivän kuluessa.

Kuuntele