Pakkausmerkinnästä mallikuva.
Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät
Asuminen ja ympäristö

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskevien säännösten tarkoituksena on kuluttajan valistaminen sekä suojaaminen terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Elintarvikealan toimija vastaa elintarvikkeesta ilmoitettavista tiedoista. Merkintöjen tulee olla totuudenmukaisia, eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Suomessa markkinoitavissa elintarvikkeissa on oltava pakolliset pakkausmerkinnät maan virallisilla kielillä eli suomeksi ja ruotsiksi. Vain yksikielisissä kunnissa myytävissä riittää kyseisen kunnan kieli.

Pakattujen tuotteiden lisäksi myös pakkaamattomille tuotteille on merkintävaatimuksia. Vähittäismyyntipaikassa ja tarjoilupaikassa tulee ilmoittaa mm. elintarvikkeen nimi ja allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet.

Kotona tai maatilataloudessa valmistettuihin elintarvikkeisiin, joita myydään tilapäisesti esimerkiksi myyjäisissä tai vastaavissa tilaisuuksissa eikä myynti ole ammattimaista, ei edellytetä elintarviketietoasetuksen mukaisia pakkausmerkintöjä. Jotta kuitenkin asiakkaat saisivat tarvitsemansa tiedot, Ruokavirasto ohjeistaa ilmoittamaan tuotteista elintarviketiedot seuraavalla tavalla:

Pakatut elintarvikkeet

  • Elintarvikkeen nimi
  • Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
  • Sisällön määrä
  • Valmistuspäivä

Pakkaamattomat elintarvikkeet

  • Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet

Pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet voidaan ilmoittaa kuluttajalle myös suullisesti. Tällöin tieto tuotteiden allergeeneista tulee olla helposti kaikkien myyjien käytettävissä.

Kuuntele