Kanoja kanalassa
Laitosvalvonta
Asuminen ja ympäristö

Laitosvalvonta

Jos olet elintarvikealan toimija ja harjoitat eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä ennen vähittäismyyntiä, sinun tulee hakea elintarvikehuoneiston hyväksymistä.

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot jaetaan toiminnan mukaisesti liha-alan, kala-alan, maitoalan ja muna-alan laitoksiksi sekä varastolaitoksiksi. Varasto tulee hyväksyä silloin, kun sieltä toimitetaan eläimistä saatavia elintarvikkeita hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin.

Tee hakemus, kun olet aloittamassa uutta toimintaa tai toiminta muuttuu olennaisesti. Uusi laitos voi aloittaa toiminnan sen jälkeen, kun viranomainen on hyväksynyt sen. Olennaisesti muuttunut toiminta voi alkaa vasta muutoksen hyväksymisen jälkeen.

Jos suunnittelet toiminnan aloittamista tai olennaisia muutoksia toimintaan, ole yhteydessä elintarvikevalvontaan hyvissä ajoin.

Hakemusten käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaulukon mukainen maksu.

Kuuntele