Yleisöä, ihmisiä istumassa.
Suuret yleisötilaisuudet
Asuminen ja ympäristö

Suuret yleisötilaisuudet

Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Ympäristöterveydenhuolto valvoo tapahtumia valvontasuunnitelman mukaisesti. Yleisötilaisuuksien valvonnalla edistetään turvallisuutta ja ehkäistään jätehuollosta ja hygieenisistä olosuhteista aiheutuvia terveyshaittoja.

Jätehuoltomääräykset löydät alla olevista linkeistä:

  • Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä sekä miehille että naisille.
  • Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Huolehdi selkeistä opasteista.
  • Järjestä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin.
  • Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti.
  • Kuivakäymälät on sijoitettava tiiviille alustalle siten, ettei niistä aiheudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa.
  • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, käymälän hajut eivät saa levitä muihin tiloihin.
  • Pakkaamattomia elintarvikkeita käsitteleville myyjille on osoitettava ainoastaan elintarviketyöntekijöille tarkoitettu käymälä. Huomioi mahdollisuus käsienpesuun.

Jos tilaisuudessa on elintarvikkeiden tarjoilua tai myyntiä, tulee tilaisuuden järjestäjän toimittaa lista tilaisuuteen osallistuvista elintarvikealan toimijoista. Ilmoituksen tulee olla perillä vähintään neljä vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta tulee ilmetä vähintään elintarvikkeita myyvän /tarjoavan toimijan nimi, y-tunnus, elintarvikkeet ja yhteystiedot

Ammattimaiset elintarvikemyyjät voivat myös itse tehdä ilmoituksen elintarvikemyynnistä ja elintarvikkeiden käsittelystä tilaisuudessa.

Elintarvikkeiden valmistukseen, käsienpesuun sekä välineiden ja elintarvikkeiden puhdistukseen on käytettävä kunnan verkostovettä tai muutoin vettä, joka täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien tilaisuuksien katoksissa, katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuissa tiloissa.

Järjestäjä voi sallia tupakoinnin erillisessä tupakointitilassa, josta tupakansavu ei pääse kulkeutumaan niihin tiloihin, joissa tupakointi on kielletty.

Tupakointialue ja -kiellot on merkittävä selvästi.

Tapahtuman järjestäminen edellyttää yleensä erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä myös muille viranomaisille kuten poliisille, pelastusviranomaisille ja ympäristönsuojeluviranomaisille sekä maanomistajan luvan.

Kuuntele