Tietokoneen näppäimistö.
Valvonta- ja perusmaksut
Asuminen ja ympäristö

Valvonta- ja perusmaksut

Elintarvikevalvontaankuuluu tarkastuksia, näytteidenottoa, neuvontaa ja opastusta. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti Oiva -arviointiohjeiden mukaan ja tarkastuksen tulokset julkistetaan.

Elintarvikehuoneistot tulevat hyväksymisen tai ilmoituskäsittelyn jälkeen ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan piiriin.

Valvontatiheys määräytyy kullekin elintarvikehuoneistolle tehtävän riskinarvioinnin mukaan. Käytämme riskinarvioinnissa valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman periaatteita. Toimijat pystyvät myös itse vaikuttamaan tarkastusmääriin omavalvonnallaan. Säännöllisen valvonnan tarkastukset ovat maksullisia.

Säännöllisen valvonnan lisäksi voimme tehdä tarkastuksia elintarvikehuoneistoihin esimerkiksi valitusten perusteella tai jos epäillään ruokamyrkytystä.

Valvonnassa voimme tarvittaessa käyttää pakkokeinoja elintarviketurvallisuuden takaamiseksi.

Elintarvikevalvonnan valvontatietoja julkaistaan Oiva-järjestelmässä koko maassa. Elintarvikehuoneistoihin (esim. myymälöihin, ravintoloihin, pikaruokapaikkoihin ja suurtalouksiin) tehtyjen tarkastusten perusteella laaditaan Oiva-raportti, jossa tulokset julkaistaan hymynaamoin. Oiva-raportin esilläpito on tullut pakolliseksi 1.1.2014.

Oiva-raportti tulee olla elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä asiakkaiden nähtävillä. Oiva-raportit julkaistaan internetissä www.oivahymy.fi -sivustolla ja yritysten tulee linkittää Oiva-raportti myös omille internetsivuilleen, mikäli sivuilla markkinoidaan elintarvikkeita.

Tarkastusmaksujen lisäksi perimme valvontakohteilta vuosittain valvonnan perusmaksua, joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Perimme valvonnan perusmaksuna veroluonteisesti 150 euroa kaikilta elintarvikevalvonnan rekisterissä olevilta valvontakohteilta.

Emme peri maksua

  • rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta,
  • kyläkaupoilta,
  • yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä
  • toimijoilta, jotka toimittavat pieniä määriä luonnonvaraista riistaa tai tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa suoraan kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille tai luovuttavat pieniä määriä poron lihaa tai kuivalihaa.

Perimme valvonnan perusmaksua vuosittain kaikilta valvontakohteiltamme, jotka ovat valvontarekisterissä kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.

Jos valvontakohde lisätään valvontamme piiriin kesken kalenterivuotta, emme peri perusmaksua kyseiseltä vuodelta.

Jos teet ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

Kyläkauppa on harvaan asutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla, kaupungin läheisellä maaseudulla tai maaseudun paikalliskeskuksessa oleva elintarvikehuoneisto, jonka etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai joka on muuten vaikeasti tavoitettavissa. Päivittäistavaroiden myynti on kyläkaupassa alle 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidetään tuloverolain (1535/1992) 22 §:ssä tarkoitettua yleishyödyllistä yhteisöä.

Kuuntele