Asuminen ja ympäristö

Yksityistielle sijoitettava liikenteenohjauslaite

Tienpitäjä saa kaupungin suostumuksella asettaa pysyvän liikenteenohjauslaitteen yksityistielle. Tienpitäjällä tarkoitetaan yleensä yksityistielain mukaisesti järjestäytynyttä tiekuntaa ja liikenteenohjauslaitteella esimerkiksi liikennemerkkiä tai puomia.

Toimintaohje

 1. 1
  Sovi asiasta tien käyttäjien kanssa
  • Tiekunnan yleiskokouksen tulee päättää pysyvän liikenteenohjauslaitteen asettamisesta yksityistielle.
  • Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, tulee kaikkien tieosakkaiden allekirjoittaa hakemus.
 2. 2
  Tee vapaamuotoinen hakemus kaupungille
  • Hakemuksesta on tultava ilmi tiekunnan ja hakijan yhteystiedot sekä tiekuntaan kuuluvien teiden nimet.
  • Hakemus toimitetaan Kalajoen kaupungin kirjaamoon. Kirjaamon käyntiosoitteen tai hakemuksen postitustiedot löydät tällä sivustolla esitetyistä yhteystiedoista.
  • Perustele vapaamuotoisessa hakemuksessa, mitä liikenteenohjauslaitteita halutaan asettaa yksityistielle ja miksi.
 3. 3
  Liitä hakemuksen mukaan tarvittavat asiakirjat
  • Karttaliite, johon merkitset liikenteenohjauslaitteen suunnitellun sijoituspaikan
  • Kopio kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee tiekunnan kokouksen myönteinen kanta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen.
 4. 4
  Odota viranhaltijapäätöstä (suostumus)
  • Kaupunki arvioi suostumuksessa, että liikenteenohjauslaite on oikeasisältöinen ja tarkoituksenmukainen tien käytön kannalta. Kaupunki pyytää tarvittaessa poliisilta, ELY-keskukselta tai pelastuslaitokselta lausunnon liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.
 5. 5
  Tee ilmoitus yksityistielle tulevasta liikenteenohjauslaitteesta
  • Ilmoita tiedot pysyvistä liikenteenohjauslaiteista valtakunnalliseen tierekisteriin (Digiroad).
 6. 6
  Järjestä liikenteenohjauslaitteen kunnossapito
  • Tiekunnan tai osakkaiden vastuulla on liikenteenohjauslaitteen paikalleen asentaminen ja kunnossapito. Hakija vastaa myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, vaikka olosuhteet tai tilanne muuttuisivat.
Kuuntele