Jalanjäljet uimarannalla hiekassa.
Uimavesi ja uimarannat
Asuminen ja ympäristö

Uimavesi ja uimarannat

Terveydensuojeluviranomainen valvoo uimarantoja ja talviuintipaikkoja sekä yleisen uimalan, uimahallin, kylpylän ja muiden allaskohteiden veden laatua suunnitelman mukaisesti Kalajoella, Merijärvellä, Pyhäjoella, Raahessa ja Siikajoella.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla.

Uimarantojen kesän uimakausi on ajalla 15.6. - 31.8.

Yleisen uima-altaan ylläpitäjä vastaa yleisen altaan turvallisuudesta ja allasveden laadusta.

Uimahalleja, palvelutalojen ja muiden yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden laatua valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla ja allasvesinäytteillä. Allasveden tutkimustuloksien tulee olla käyttäjien nähtävillä.

Allasveden laatua voi heikentää esimerkiksi puutteellinen veden käsittely. Allasvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia eikä mitään muitakaan aineita sellaisia määriä tai pitoisuuksia, että ne voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava allasveden laatua säännöllisesti otettavilla näytteillä ja lisäksi laitoksen ylläpitäjän on seurattava vedenkäsittelyn toimivuutta käyttötarkkailulla.

Allasvesienkäsittelyyn osallistuvan henkilön on osoitettava allasvesihygieeninen osaaminen suorittamalla ns. osaamistesti.

Jos epäilet uimavedestä aiheutuvan vaaraa terveydelle, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon ja uima-altaan ylläpitäjään.

Uimavesi - Valvira

Uimarannan kuntoon, varustukseen ja uimaveden laatuun liittyvissä kysymyksissä kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti uimarannan ylläpitäjään, jonka yhteystiedot on oltava uimarannalla.

EU-rannoille on laadittu uimavesiprofiilit. Uimavesiprofiililla tarkoitetaan uimaveden ominaisuuksien kuvausta sekä uimaveden laatuun haitallisesti vaikuttavien tekijöiden kuvausta ja niiden merkitystä. Uimavesiprofiilit löytyvät alla olevasta uimarantalistauksen EU -uimarannan nimen linkistä.

Kalajoki-, Pyhäjoki-, Merijärvi-, Raahe- ja Siikajoki- alueella valvotut uimarannat ovat:

  • Kalajoki: Lapinmäen uimaranta, Hiekkasärkät - leirintäalueen uimavesiprofiili 2024 (pdf), Pitkäjärven uimaranta, Esalankangas, Sautinkarin jokiranta ja merenranta sekä Ruonan leirikeskus.
  • Merijärvi: Lahdenlammen uimaranta, Pyhäkosken louhos ja Kalaputaan uimaranta.
  • Siikajoki: Hietamaan EU-ranta (pdf)Tauvon EU-ranta (pdf), Valkeisjärven uimaranta, Luohuan uimaranta ja Varessäikän uimaranta.
  • Raahe: Pikkulahden EU-ranta (pdf), Mikonkarin uimaranta, Olkijokisuu, Kylmäniemenlahti, Siniluodon uimaranta, Romuperän uimaranta, Oravajärven uimaranta ja Varvin uimaranta sekä Kirkkojärven uimaranta, Lampinsaaren uimaranta, Lumijärven uimaranta ja Mäntylammen uimaranta.
  • Pyhäjoki: Pyhäluodon uimaranta.

Kuuntele