Havainnekuva yhden messutalon julkisivusta ennen rakennuksen toteuttamista

Luvat:

 

Lupaa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi

Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemisen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi. Myös valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja voi täyttää hakemuksen hakijan puolesta.

Omakotitalo- ja sitä suuremmat hankkeet on syytä esitellä rakennusvalvonnassa suunnittelun luonnosvaiheessa ennen lopullista pääpiirustusten laatimista. Rakennusvalvonnan ennakko-ohjaukseen osallistuminen parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua oleellisesti. Ennakko-ohjauksen läpikäyminen helpottaa rakennuslupaprosessia ja lyhentää käsittelyaikaa.

Luvan myöntää rakennustarkastaja tai ympäristölautakunta.

Rakentamiseen liittyvien lupien julkipanot ovat nähtävillä https://julkipano.lupapiste.fi/kalajoki.

 

Valvonta:

Rakentamisen aikaisia katselmuksia, aloituskokouksia ja rakennuspaikan merkkauksia tilataan rakennusvalvonnasta tai paikkatietopalveluista riippuen katselmuksesta. Tilattavat katselmukset on esitetty lupapäätöksessä.

Vastuu tilattavista katselmuksista ja tehtävistä ilmoituksista on vastaavalla työnjohtajalla, jonka tehtäviä valvoo rakennushankkeeseen ryhtyvä hakija.