Havainnekuva yhden messutalon julkisivusta ennen rakennuksen toteuttamista

Luvat:

Lupaa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi

Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemisen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi. Myös valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja voi täyttää hakemuksen hakijan puolesta.

Omakotitalo- ja sitä suuremmat hankkeet on syytä esitellä rakennusvalvonnassa suunnittelun luonnosvaiheessa ennen lopullista pääpiirustusten laatimista. Rakennusvalvonnan ennakko-ohjaukseen osallistuminen parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua oleellisesti. Ennakko-ohjauksen läpikäyminen helpottaa rakennuslupaprosessia ja lyhentää käsittelyaikaa.

Sähköinen ajanvaraus: linkki ajanvarausjärjestelmään

Rakennustarkastajat ja lupasihteerit ovat tavattavissa Kalajoen kaupungintalolla ajanvarauksella sähköisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut: linkki pdf-tiedostoon

Rakentamisen luvan myöntää rakennustarkastaja tai ympäristölautakunta. Poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun päättää kaupunginhallitus.

Rakentamiseen liittyvien lupien julkipanot ovat nähtävillä https://julkipano.lupapiste.fi/kalajoki.

Kaupunginhallituksen päätökset julkaistaan nettisivulla esityslistat ja pöytäkirjat

Valvonta:

Rakentamisen aikaisia katselmuksia, aloituskokouksia ja rakennuspaikan merkkauksia tilataan rakennusvalvonnasta tai paikkatietopalveluista riippuen katselmuksesta. Tilattavat katselmukset on esitetty lupapäätöksessä.

Vastuu tilattavista katselmuksista ja tehtävistä ilmoituksista on vastaavalla työnjohtajalla, jonka tehtäviä valvoo rakennushankkeeseen ryhtyvä hakija.