Kaupungin paikkatietopalveluiden vastuualueeseen kuuluu kartta- ja paikkatietoaineistot, sekä mittaus- ja kartoitustyöt.

Henkilöstöön kuuluu paikkatietoinsinööri, mittaustyönjohtaja sekä kaksi kahden hengen mittaryhmää. Paikkatietoinsinööri vastaa kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista, ja mittaustyönjohtaja maastomittausten työnjohdosta ja mittausten käytännön järjestelyistä. Päivittäisiä työtehtäviä hoidetaan pääasiassa ajantasaisilla YtCad- ja 3D-Win – ohjelmistoilla, sekä Leican takymetrilla ja GPS/GNSS -mittauskalustoilla.

Paikkatietopalveluiden pääasiallisia työtehtäviä ovat:

  • kaavoitusmittausten valvonta
  • karttojen hyväksyminen ja ylläpitäminen
  • suunnittelun perusaineistojen hankkiminen ja luovuttaminen
  • osoiterekisterin ylläpitäminen
  • erilaiset mittaus- ja kartoitustyöt

Keskeisiä tehtäviä ovat myös erilaisten teema- ja liitekarttojen tekeminen, sekä maankäyttöpalveluiden ohjelmistojen ja laitteistojen ylläpito.

Paikkatietopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä Pyhäjoen, Sievin ja Merijärven kuntien kanssa. Kalajoen kaupunki hoitaa yhteistyökuntien kartta- ja mittauspalveluita jo vuodesta 1991 alkaneen yhteistyön merkeissä.

Palveluita myydään lähialueen yrityksille ja yksityisille toimijoille teknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Mahdollisista työtehtävistä ja aikatauluista sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa.