Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on

  • ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä
  • ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä,

jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla

  • talous- ja uimaveden,
  • asumisen,
  • yhteisten oleskelutilojen ja
  • jätteiden

aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi.

Kalajoen kaupungin isännöimään ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Raahen ja Kalajoen kaupungit sekä Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kunnat.

Kuvassa kartta ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueesta