Peruskoultulainen läksyjen teossa

Perusopetus muodostuu vuosiluokkien 1 – 9 opetuksesta, oppimisen ja kasvun tuesta, koulujen kerhotoiminnasta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Oppilaita perusopetuksessa on noin 1500. Kerhotoiminnan suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta huolehtii Kalajoki Akatemia yhdessä koulujen kanssa. Koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteutus sisältyvät Kalajoella varhaiskasvatuspalveluiden toimintaan.

Opetuksen laatua ja sisältöä kehitetään perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden (2012) mukaisesti siten, että kaikilla oppilailla on hyvät mahdollisuudet oppimiseen ja kasvuun. Kolmannen, kuudennen ja kahdeksannen vuosiluokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyystutkimus.

Kolme tämän hetken keskeisintä kehittämisaluetta ovat:

  •  Koulupäivien liikunnallisuus (Liikkuva koulu -ohjelma) ja toiminnallinen oppiminen
  •  Osallisuus ja yhteisöllisyys
  •  Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa

Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja sen perusteella laaditussa Kalajoen kaupungin opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa.

Kalajoella perusopetuksen kouluja on yhteensä 9 kpl:

  • 1-6 luokkien kouluja 7 kpl: Etelänkylän koulu, Mehtäkylän koulu, Pohjankylän koulu, Rahjan koulu, Raution koulu, Tyngän aluekoulu, Vuorenkallion koulu
  • 1-9 luokkien Raumankarin yhtenäiskoulu
  • 7-9 luokkien Merenojan koulu

Koulujen päivittäinen tiedotus ja yhteydenpito huoltajiin toteutetaan Wilma -viesteinä.

Lukuvuonna 2019 – 2020 Kalajoen peruskouluissa aloittaa koulunsa 169 ekaluokkalaista.

Oppilaan koulu määräytyy lähikouluperiaatteella.

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet Kalajoella 8.6.2016, kuljetusten toteuttamisessa noudatetaan Perusopetuslain 32 §:ää ja sivistyslautakunnan vahvistamia ohjeita.

Luettavissa: Koulukuljetuksia koskevat periaatteet Kalajoella 8.6.2016 ohessa liitetiedostona.

 

Liikkuva Kalajoki – liikkuminen auttaa oppimaan

Julkaistu 7.6.2016

 

Liikkuva Kalajoki – liikkuva Kalajoki

Julkaistu 6.4.2014