Perusopetus muodostuu vuosiluokkien 1 – 9 opetuksesta, oppimisen ja kasvun tuesta, koulujen kerhotoiminnasta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Oppilaita perusopetuksessa on noin 1500. Kerhotoiminnan suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta huolehtii Kalajoki Akatemia yhdessä koulujen kanssa.

Opetuksen laatua ja sisältöä kehitetään perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden (2012) mukaisesti siten, että kaikilla oppilailla on hyvät mahdollisuudet oppimiseen ja kasvuun. Kolmannen, kuudennen ja kahdeksannen vuosiluokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyystutkimus.

Kolme tämän hetken keskeisintä kehittämisaluetta ovat:

  •  Koulupäivien liikunnallisuus (Liikkuva koulu -ohjelma) ja toiminnallinen oppiminen
  •  Osallisuus ja yhteisöllisyys
  •  Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa

Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja sen perusteella laaditussa Kalajoen kaupungin opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa.

Kalajoella perusopetuksen kouluja on yhteensä 4 kpl:

  • 0-6-luokkien Tyngän aluekoulu
  • 1-6-luokkien Raution koulu
  • 1-9-luokkien kouluja Raumankarin yhtenäiskoulu ja Merenojan yhtenäiskoulu

Koulujen päivittäinen tiedotus ja yhteydenpito huoltajiin toteutetaan Wilma -viesteinä.

Oppilaan koulu määräytyy lähikouluperiaatteella.

Ajankohtaista

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan eDaisyssa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa. Tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat. Jos toinen vanhemmista on kotona esim. äitiyslomalla, lapsi ei ole oikeutettu osallistumaan toimintaan.

Toimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen (1.) ja toisen (2.) vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Aamupäivätoimintaa järjestetään (klo 6.30 – 10.30) ja iltapäivätoimintaa (klo 12 – 17.00). Minimimäärä osallistujille on kahdeksan (8) lasta, jotta toiminta toteutuu. Toimintaa järjestetään koulujen työvuoden aikana koulupäivinä.