Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.

Varhaiskasvatuspalvelut järjestää varhaiskasvatusta kunnan omana toimintana päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä myöntämällä palvelusetelin yksityisiin varhaiskasvatusyksiköihin.

Kunnassa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen.

Ajankohtaista

Esiopetuksessa olevilla lapsilla päättyy täydentävän varhaiskasvatuksen sijoitus samana päivänä kuin esiopetuskin, eli 2.6.2023. Mikäli tarvitsette lapsellenne varhaiskasvatusta myös kesäksi, tulee teidän käydä tekemässä mahdollisimman pian varhaiskasvatushakemus. Hakemuksen pääsette tekemään tämän linkin kautta eDaisy.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda on 1.1.2019 käyttöön otettu kansallinen tietovaranto, johon kerätään tietoa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, huoltajista, henkilöstöstä ja varhaiskasvatusta tarjoavista toimijoista. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan virkamiestehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot Vardaan. Kalajoen kaupungissa tiedot siirtyvät Vardaan suoraan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Daisy) järjestelmäintegraation avulla.

Mitä tietoja Vardaan tallennetaan?

Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista:

  • lapsen nimi, henkilötunnut, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa (päiväkoti, perhepäivähoitaja, avoimen varhaiskasvatuksen kerho)
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä, eli päivä, jolloin olet hakenut lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa sähköisesti
  • varhaiskasvatuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä (päätös varhaiskasvatuspaikasta)
  • varhaiskasvatuksen tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto (esim. päiväkoti, perhepäivähoito, kunnallinen, yksityinen, avoimen varhaiskasvatuksen kerho tmv.)

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämiin oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Huoltajista ja henkilöstöstä tietoja tallennetaan Vardaan syksystä 2019 alkaen. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja Vardasta löydät Opetushallituksen sivuilta.