Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.

Varhaiskasvatuspalvelut järjestää päivähoitoa kunnan omana toimintana päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä myöntämällä palvelusetelin yksityisiin päivähoitoyksiköihin.

Kunnassa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Lapsen aloittaessa koulun varhaiskasvatuspalvelut on mukana lapsen arjessa tarjoamalla 1 – 2 –luokkien oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä.

Ajankohtaista

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kalajoki on valittu Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun kokeilukunnaksi.

Kaksivuotista esiopetusta järjestetään vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeilu perustuu suostumukseen, eli vanhempien on halutessaan mahdollista hakea lapsensa mukaan kokeiluun. Ensimmäisen ikäryhmän esiopetus alkaa syksyllä 2021 ja toisen ikäryhmän syksyllä 2022.

Esiopetusaika on perheille maksutonta. Esiopetuksen lisäksi perheiden on mahdollista valita lapselleen täydentävää varhaiskasvatusta. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen maksu. Maksuperusteet löytyvät Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilta.

Opetusministeriö laatii kokeiluun osallistuvien kuntien perheille jaettavaa esitettä. Jaamme esitteen kalajokisille perheille esitteiden saavuttua.

Haku syksyn 2021 esiopetuskokeiluun aukeaa maalis-huhtikuun 2021 aikana. Vuonna 2017 syntyneiden haku kokeiluun syksylle 2022 aukeaa keväällä 2022. Kokeilua tullaan järjestämään Kalajoen keskustaajamassa, Himangalla sekä yksityisessä päiväkoti Touhulassa. Päiväkoti Touhulassa ei voi osallistua pelkästään esiopetukseen, vaan on otettava lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda on uusi 1.1.2019 käyttöön otettava kansallinen tietovaranto, johon kerätään tietoa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, huoltajista, henkilöstöstä ja varhaiskasvatusta tarjoavista toimijoista. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan virkamiestehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Kalajoen kaupungissa tiedot siirtyvät Vardaan alkaen 29.4 suoraan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Daisy) järjestelmäintegraation avulla.

Mitä tietoja Vardaan tallennetaan?

Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista:

  • lapsen nimi, henkilötunnut, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa (päiväkoti, perhepäivähoitaja, avoimen varhaiskasvatuksen kerho)
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä, eli päivä, jolloin olet hakenut lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa sähköisesti
  • varhaiskasvatuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä (päätös varhaiskasvatuspaikasta)
  • varhaiskasvatuksen tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto (esim. päiväkoti, perhepäivähoito, kunnallinen, yksityinen, avoimen varhaiskasvatuksen kerho tmv.)

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämiin oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Huoltajista ja henkilöstöstä tietoja tallennetaan Vardaan syksystä 2019 alkaen. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja Vardasta löydät Opetushallituksen sivuilta.