Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.

Varhaiskasvatuspalvelut järjestää päivähoitoa kunnan omana toimintana päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä myöntämällä palvelusetelin yksityisiin päivähoitoyksiköihin.

Kunnassa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Lapsen aloittaessa koulun varhaiskasvatuspalvelut on mukana lapsen arjessa tarjoamalla 1 – 2 –luokkien oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä.

 

eDaisy varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

https://kalajoki.daisynet.fi/eDaisy

eDaisyssa tehdään päivähoitohakemukset, esiopetusilmoitukset, muutosilmoitukset, irtisanomisilmoitukset, palvelusetelihakemukset, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintahakemukset sekä tuloselvitykset.

https://kalajoki.daisynet.fi/

Daisynet-palvelu on käytössä sen jälkeen, kun varhaiskasvatuspaikka on saatu. Daisynetissä tehdään hoitoaikavaraukset. Viestit ja luvat- kohdan alta löydät teille tulleet viestit hoitopaikasta tai päivähoitotoimistosta.

Daisy ohjeet 2019 uusi