Maankäyttö- ja rakennuslain keskeinen tavoite on järjestää alueiden käyttö- ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään kestävää kehitystä. Turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen (MRL § 1).

Rakennusvalvonnan tehtävät perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja – asetuksen (MRA) mukaiseen rakentamisen valvontaan ja neuvontaan kuten mm:

  • rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien sekä toimenpideilmoituksien käsittely ja valvonta
  • jatkuva rakennetun ympäristön valvonta
  • lausunnot ja kannanotot rakennuslain mukaisiin rakennuskaava-, suunnittelutarve- ja poikkeuslupa-asioihin
  • rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito

Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi kaupungin rakennusjärjestys.

Rakennusvalvonta on osa ympäristöohjauksen palvelukokonaisuutta.
Palvelun toimintaa ja taloutta ohjaa ympäristölautakunta.
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut hyväksyy valtuusto.