Koronaviruksen aiheuttamat toimintatapojen muutokset. Seuraamme ohjeistusta https://kalajoki.fi/koronatiedotus/ :
Kaupungintalo on suljettu. Rakennusvalvonnan henkilökunta toimii toistaiseksi etänä. Tänä aikana palvelemme asiakkaita Lupapisteessä, puhelimitse ja sähköpostitse.
Lupapäätöksiä teemme normaalisti hakemuksien saavuttua sähköiseen palveluumme.

Välttämättömien katselmuksien menettelytavat tulee sopia tapauskohtaisesti kohdetta hoitavan rakennustarkastajan kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslain keskeinen tavoite on järjestää alueiden käyttö- ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään kestävää kehitystä. Turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen (MRL § 1).

Rakennusvalvonnan tehtävät perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja – asetuksen (MRA) mukaiseen rakentamisen valvontaan ja neuvontaan kuten mm:

  • rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien sekä toimenpideilmoituksien käsittely ja valvonta
  • jatkuva rakennetun ympäristön valvonta
  • lausunnot ja kannanotot rakennuslain mukaisiin rakennuskaava-, suunnittelutarve- ja poikkeuslupa-asioihin
  • rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito

Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi kaupungin rakennusjärjestys.

Rakennusvalvonta on osa ympäristöohjauksen palvelukokonaisuutta.
Palvelun toimintaa ja taloutta ohjaa ympäristölautakunta.
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut hyväksyy valtuusto.