Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa huomioon otettavat asiat

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kalajoen strategia – Viiden tähden kaupunki

Kalajoen konsernistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.02.2022. Konsernistrategian lisäksi eri toimialoilla on erilaisia toimintaa ohjaavia ohjelmia.

Kalajoen konsernistrategian painospisteet

 • Tulevaisuuteen investoinnin mahdollistaja
 • Sujuvan arjen ja kasvun tukija
 • Laadukkaan elämisen ja asumisen ympäristö
 • Ilmastotekojen edelläkävijä
 • Tasapainoisen talouden kaupunki

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.