Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa huomioon otettavat asiat

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kalajoen konsernistrategia

Kalajoen konsernistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2018. Konsernistrategian lisäksi toimintaamme ohjavat elinkeinostrategia sekä maaseutustrategia.

Kalajoen konsernistrategian painospisteet

 • Elinvoimainen ja kasvava Kalajoki
 • Kestävä talous
 • Yhteisöllisyys ja päätöksenteko
 • Hyvinvoivat ja osallistuvat asukkaat
 • Palvelutuotanto ja resurssien viisas käyttö sekä
 • Vetovoimana matkailu, satama, luonto ja yrittäjyys

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.